Публікація:
Дослідження методу фотограметріїї для невеликих об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У даній роботі проведено аналіз методів, та засобів сканування 3D-об’єктів. Наведено порівняльну характеристику обладнання, необхідного для обробки великої кількості зображень. Обгрунтовано вибір програми для створення 3D-моделі. Виконано сканування методом фотограметрії, а після скановані дані 3D-моделі опрацьовано у програмі Meshroom та RealityCapture.

Опис

Ключові слова

сканування, сканер, 3D модель, сітка, грань, ребро, текстура, тріангуляція

Бібліографічний опис

Щербаков Р. В. Дослідження методу фотограметріїї для невеликих об’єктів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / Р. В. Щербаков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 65 с.

DOI