Публікація:
Дослідження методів забезпечення мережної безпеки в хмарній інфраструктурі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес забезпечення інформаційної безпеки хмарної інформаційної інфраструктури. Предмет дослідження – ризики інформаційної безпеки у хмарній інфраструктурі, метод безпечного обміну конфіденційними повідомленнями за схемою Шаміра. Мета кваліфікаційної роботи – визначити ризики мережної безпеки у хмарній інфраструктурі AWS, розгорнути інформаційну інфраструктури та дослідити ймовірність компрометації повідомлення. Методи дослідження – емпіричний аналіз, формалізація та порівняння, методи теорії ймовірностей. Хмарні інфраструктури мають багато переваг, але проблеми, які пов’язані з забезпеченням інформаційної безпеки, ще потребують вирішення. В роботі проведено огляд технологій та інструментів побудови хмарної інфраструктури AWS та забезпечення мережної безпеки. Проведений в роботі аналіз хмарних технологій різних провайдерів дозволив виявити їх основні переваги та недоліки, а також переваги та недоліки хмарних інструментів AWS. В роботі проведено аналіз та вибір засобів забезпечення мережної безпеки хмарної інфраструктури AWS, наведено переваги та недоліки хмарної інфраструктури с точки зору забезпечення мережної безпеки. Також в роботі виконано розгортання хмарної інфраструктури відповідно до заданих вимог, розроблено математичну модель для розрахунку ймовірності компрометації повідомлення, яке передається за схемою Шаміра та проведено розрахунок і аналіз ймовірності компрометації повідомлення у хмарі.

Опис

Ключові слова

кібербезпека, ризик, хмарна інфраструктура, amazon web services, компрометація, схема Шаміра

Бібліографічний опис

Пономаренко В. Ю. Дослідження методів забезпечення мережної безпеки в хмарній інфраструктурі : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / В. Ю. Пономаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 111 с.

DOI