Публікація:
Правові аспекти демонстрування винаходів оборонного призначення на українських краудфандингових платформах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті представлено результати науково-правового аналізу двох питань: Чи можуть власники веб-сайту демонструвати продукти, називаючи їх винаходами, якщо ці продукти не пройшли офіційну експертизу Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій? Чи можуть зазначені продукти відноситись до секретних винаходів та які обмеження це накладає на відповідне розкриття? Встановлено, що використання слова «винахід» під час демонстрування продуктів оборонного призначення на українських краудфандингових платформах не порушує норм відповідних законів. Ризики порушення режиму секретності винаходів під час такого демонстрування є невисокими. The article presents the results of a scientific and legal analysis of two questions: Can website owners display products, calling them inventions, if these products have not passed the official examination of the Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation? Can the products in question be classified as secret inventions and what limitations does this place on disclosure? It has been established that the use of the word "invention" when demonstrating defense products on Ukrainian crowdfunding platforms does not violate the norms of the relevant laws. The risks of violation of the regime of secrecy of inventions during such displaying are low.

Опис

Ключові слова

краудфандинг, винахід, інтелектуальна власність, секретний винахід, введення в оману, crowdfunding, invention, intellectual property, secret invention, misleading

Бібліографічний опис

Шматков Д. І. Правові аспекти демонстрування винаходів оборонного призначення на українських краудфандингових платформах / Д. І. Шматков // Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0: збірник наукових праць НДІ ПЗІР НАПрН України за матеріалами ІІІ Круглого столу, 25 травня 2023 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2023. С. 129–135.

DOI