Публікація:
Розмежування аморального проступку та порушення академічної доброчесності: правові проблеми

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті проаналізовано ознаки, за якими здійснюється розмежування аморального проступку та порушення академічної доброчесності при визначенні підстави для звільнення працівника, виявлено проблеми, що виникають при обранні міри покарання у разі подібних правопорушень. Встановлено, що аморальний проступок не є заходом дисциплінарного стягнення, в той час як порушення академічної доброчесності безпосередньо пов’язане з невиконанням або неналежним виконанням працівником своїх обов’язків. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства щодо закріплення можливості звільнення за порушення академічної доброчесності у вигляді фабрикації та хабарництва, а також визначення об’єктивних критеріїв обрання виду академічної відповідальності за конкретне порушення. // The article analyzes the signs by which the distinction between immoral misconduct and violation of academic integrity in determining the grounds for dismissal, identifies problems that arise when choosing a measure of punishment in the case of such offenses. It is established that immoral misconduct is not a disciplinary measure, while a violation of academic integrity is directly related to the employee's failure to perform or improper performance of his or her duties. It is proposed to amend the current legislation to provide for the possibility of dismissal for violation of academic integrity in the form of fabrication and bribery, as well as to determine the objective criteria for choosing the type of academic liability for a particular violation.

Опис

Ключові слова

аморальний проступок, академічна доброчесність, педагогічний працівник, науково-педагогічний працівник, морально-етичні норми, immoral misconduct, academic integrity, pedagogical worker, scientific and pedagogical worker, moral and ethical norms

Бібліографічний опис

Красюк Т. В. Розмежування аморального проступку та порушення академічної доброчесності: правові проблеми / Т. В. Красюк, І. Е. Щеглаков // Право та інновації. – 2019. – № 4 (28). – С. 40–48.

DOI