Публікація:
Математичні моделі та методи класифікації повідомлень про стихійні лиха в соціальних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – текстові повідомлення у соціальних мережах. Мета роботи – застосування методів машинного навчання та векторізації тексту для класифікації повідомлень у соціальних мережах. Методи дослідження – представлення двунаправленного енкодера від трансформаторів, нейроні мережі, рекурентні нейронні мережи, керований ре-курентний блок, комірка довгої та короткої пам’яті, трансформери, логістична регресія, випадкові ліси. У роботі реалізовано покроковий алгоритм класифікації тексту на два класи, катастрофа чи ні. Було проведено аналіз можливих алгоритмів для вирішення поставленої проблеми, а саме, рекурентні нейронні мережі, керований рекурентний блок, комірка довгої та короткої пам’яті та представлення двунап-равленного енкодера від трансформаторів. Алгоритм реалізовано на мові про-грамування Python 3 за допомогою бібліотеки Transformer та Keras, які дозво-ляють легко будувати нейронні мережі. Також наведені приклади інших алгоритмів, які помилково класифікують текст. Запропонований спосіб розв’язання проблеми може використовуватися у різних сферах життя: фільтрація повідомлень у соціальних мережах, системи безпеки тощо.

Опис

Ключові слова

повідомлення, векторізація слів, комірка, стихійні лиха, wordpiece, logistic regretion

Бібліографічний опис

Житник О. В. Математичні моделі та методи класифікації повідомлень про стихійні лиха в соціальних мережах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / О. В. Житник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 56 с.

DOI