Публікація:
Дослідження методів мінімізації уразливості систем передачі з прямим розширенням спектра

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – процес передачі даних в системах з прямим розширенням спектра. Предмет дослідження – вразливості систем передачі з прямим розширенням спектра. Мета роботи – дослідження потенційних ризиків для систем комунікацій з прямим розширенням спектру через аналіз їх характеристик, методів формування, а також засобів мінімізації вразливостей цих систем. Методи досліджень – моделювання, спостереження, аналіз та порівняння. Безпроводові системи передачі інформації відіграють ключові значення в функціонуванні всіх галузей людської цивілізації. Збільшення кількості радіопередаючих пристроїв призводить до постійного погіршення сигнально-перешкодної обстановки і, в той же час, невпинно розвиваються та вдосконалюються методи протидії безпроводовим системам, спрямовані на перехоплення інформації, ускладнення та навіть унеможливлення функціонування зазначених систем. У роботі виконано дослідження принципів побудови систем з DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), проаналізовані основні типи загроз та наведені рекомендації, спрямовані на мінімізацію шкідливого впливу основних методів протидії. Запропоновано імітаційну модель системи з DSSS для дослідження її функціонування в умовах впливу АБГШ та тонової перешкоди.

Опис

Ключові слова

широкосмуговий сигнал, пряме розширення спектра, псевдовипадкова послідовність, глушіння, інтерференція, безпроводовий зв’язок

Бібліографічний опис

Руденко О. С. Дослідження методів мінімізації уразливості систем передачі з прямим розширенням спектра : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / О. С. Руденко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 79 с.

DOI