Публікація:
Дослідження методів прийняття рішень в умовах невизначеності та багатокритеріальності

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі виконано огляд методів прийняття рішень в умовах невизначеності та багатокритеріальності, методи підтримки прийняття рішень їх функціоналу, критеріїв побудови. Проаналізовано чинні системи підтримки прийняття рішень. В ході виконання роботи запропоновано метод для аналізу та управління ризиками в НС, який забезпечує раціональний логічний висновок і дозволяє отримати управлінські рішення за рахунок виділення квантів знань з прецедентної бази мікроситуацій, які на відміну від існуючих зменшує ризики прийнятих рішень при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з мінімальними витратами.

Опис

Ключові слова

прийняття рішень, невизначеність, багатокритеріальність

Бібліографічний опис

Радченко В. Ю. Дослідження методів прийняття рішень в умовах невизначеності та багатокритеріальності : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / В. Ю. Радченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 110 с.

DOI