За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Соціальне страхування – гарантія права громадян на соціальний захист внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті розглянуто загальнообов’язкове державне соціальне страхування як гарантію права громадян на соціальний захист внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Зроблено висновок, що соціальне страхування виступає основною матеріальною гарантією реалізації права громадян на соціальний захист внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Його головна суть і призначення зводяться до отримання застрахованою особою в разі настання страхового випадку від страховика матеріального забезпечення і соціальних послуг за рахунок страхувальника. // The article deals with compulsory state social insurance as a guarantee of citizens' right to social protection as a result of accidents and occupational diseases in production. It is concluded that social insurance is the main material guarantee of the realization of citizens' right to social protection as a result of accidents and occupational diseases in production. Its main essence and appointment are reduced to obtaining an insured person in the event of an insured event from the insurer of material support and social services at the expense of the insured.

Опис

Ключові слова

гарантії, держава, матеріальне забезпечення, населення, нещасний випадок, професійне захворювання, соціальне страхування, соціальний захист, guarantee, state, material support, population, accident, professional disease, social insurance, social protection

Бібліографічний опис

Сорока О. П. Соціальне страхування – гарантія права громадян на соціальний захист внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві / О. П. Сорока // Право та інноваційне суспільство. – 2020. – №1(14). – С. 41-45.

DOI