Публікація:
Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті проаналізовано акцепт як стадію укладення цивільно-правового договору. Визначаються характерні ознаки акцепту. Вказується на те, що відповідь про прийняття пропозиції має свідчити про її прийняття, бути повною та безумовною. Аналізуються форми акцепту. Досліджується можливість відкликання акцептантом своєї відповіді про прийняття пропозиції укладення цивільно-правового договору. Досліджуються правові наслідки акцепту, отриманого із запізненням. // The article analyzes an acceptance as a stage of conclusion of a civil contract. The characteristic signs of acceptance are determined. It is indicated that the answer to the adoption of a proposal should testify to its adoption, be full and unconditional. The forms of acceptance are analyzed. The possibility of recalling acceptance of his response about the adoption of a proposal to conclude a civil contract is investigated. The legal consequences of acceptance received with delay are investigated.

Опис

Ключові слова

акцепт, укладення договору, цивільно-правовий договір, acceptance, conclusion of an agreement, civil-law contract

Бібліографічний опис

Мороз О. В. Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору / О. В. Мороз // Право та інновації. – 2020. – №2(30). – С. 45-49.

DOI