Публікація:
Дослідження кластера серверів з використанням віртуальної IP-АТС Asterisk з метою підвищення доступності та відмовостійкості

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси дослідження та розробки кластеризованих серверів. Предмет дослідження – методи і способи підвищення доступності та відмовостійкості системи кластерізації серверів на базі віртуальної IP-АТС Asterisk. Мета роботи – дослідження та розробка нових підходів для підвищення доступності та відмовостійкості кластеризованих серверів на базі віртуальної IP-АТС Asterisk. Методи досліджень – аналіз, моделювання, практична реалізація, тестування. Проведено аналіз моделі M/M/c, яка є фундаментальною в теорії масового обслуговування, в якій час між приходами заявок та час обслуговування підпорядковуються експоненційному розподілу. Ця модель дозволяє оцінити ефективність системи кластерізації та реплікації Raft з кількома каналами обслуговування. В роботі проведено ряд досліджень, спрямованих на оцінку використання технологій Asterisk у складних розподілених середовищах, підвищення якості послуг, та зниження ризиків зупинки роботи системи у разі збоїв або атак. Основні аспекти, на які зосереджено увагу, включають методи контейнеризації на базі Docker, управління через Kubernetes та використання механізмів реплікації Raft для забезпечення консистентності даних у кластері.

Опис

Ключові слова

АТС, ASTERISK, DOCKER, KUBERNETES, RAFT, кластеризація

Бібліографічний опис

Цилюрик В. Є. Дослідження кластера серверів з використанням віртуальної IP-АТС Asterisk з метою підвищення доступності та відмовостійкості : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. Є. Цилюрик ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 78 с.

DOI