Публікація:
Дослідження методів захисту інформації в безпроводових системах з технологією massive MIMO

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – процеси функціонування безпроводової мережі. Предмет дослідження – характеристиики безпроводової мережі. Мета кваліфікаційної роботи – аналіз архітектури і параметрів безпроводової мережі 5G, а також вдосконалення методів інформаційного захисту безпроводової мережі з технологією massive MIMO. Методи дослідження – емпіричний аналіз, порівняння, аналітичне моделювання. На сьогоднішній день впровадження вдосконалених методів інформаційного захисту безпроводових мереж є актуальною задачею, оскільки в наш час відбувається суттеве збільшення кількості користувачів і потоків інформації в безпроводових мережах. У кваліфікаційній роботі проведено дослідження захисту безпроводових мереж 5G, в тому числі з технологією massive MIMO. Розглянуто моделі та базові види загроз. Досліджено можливості вдосконалення захисту безпроводових мереж міліметрового діапазону з технологією massive MIMO. Проведено моделювання захисту від глушіння безпроводових систем за допомогою інтелектуальних антенних граток. Запропоновано методи збільшення захисту безпроводових мереж massive MIMO.

Опис

Ключові слова

архітектура безпеки систем 5G, технологія massive mimo, міліметровий діапазон, багатокористувальницький доступ, моделювання захисту від глушіння

Бібліографічний опис

Поповська Є. О. Дослідження методів захисту інформації в безпроводових системах з технологією massive MIMO : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / Є. О. Поповська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 70 с.

DOI