Публікація:
Методи і моделі оперативного оцінювання станів складних об’єктів з використанням нечіткої логіки

dc.contributor.authorТворошенко, І. С.
dc.date.accessioned2016-07-18T10:52:33Z
dc.date.available2016-07-18T10:52:33Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена розробці нових методів та моделі з використанням нечіткої логіки для оперативного оцінювання станів складних об’єктів, що функціонують в умовах невизначеності нечіткого простору станів. У роботі проведено аналітичний огляд особливостей розвитку методів, моделей та інструментальних засобів на основі нечіткої логіки у складних об’єктах. Отримано нові наукові результати, що мають переваги над існуючими рішеннями. Розроблено нечітку мережеву модель на основі розширень нечіткої інтервальної інтегрованої кольорової мережі Петрі. Розроблено новий метод у стратегії нечіткого логічного виведення, що ґрунтується на багатоетапному просторово розподіленому оперативному оцінюванні станів складних об’єктів за допомогою використання нечітких інтервальних уявлень про простір станів складних об’єктів. Розширено метод оперативного настроювання параметрів функцій належності з використанням положень методу дихотомії. Розроблено структуру та функції інструментальних засобів вирішення прикладних задач.Програмно реалізована система оперативного оцінювання станів складних об’єктів. Запропоновані методи та засоби орієнтуються на підвищення вірогідності рішень, що приймаються. Подальшим етапом дослідження у даному напрямку є удосконалення математичного апарату побудови моделей і адаптація отриманих результатів на об’єктах предметних областей. The thesis is devoted to development of new methods and a model applying fuzzy logic for rapid estimation of the states of complex objects functioning under uncertainty of fuzzy states space. The paper analyzes the development features of methods, models and tools based on fuzzy logic in complex objects. New scientific results, which have advantages over existing solutions, have been obtained. The fuzzy network model, based on the extensions of fuzzy interval integrated colored Petri nets, has been developed. A new method in the strategy of fuzzy logic inference, based on multistage spatially distributed rapid estimation of research facilities states using fuzzy interval representations about the state space of research facilities, has been developed too. The method of operational function parameters setting applying the method of dichotomy has been extended. The structure and functions of tools for applied problems solving have been developed. The software for the system of rapid estimation of complex objects states has been implemented. The proposed methods and tools are created for increase of the decisions probability. The subsequent stage of research in this direction is to improve the mathematical tools of model design and adapt the results for the objects considered.uk_UA
dc.identifier.citationТворошенко І. С. Методи і моделі оперативного оцінювання станів складних об’єктів з використанням нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 – "Системи та засоби штучного інтелекту" / І. С. Творошенко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 24 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/1552
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectнечітка логікаuk_UA
dc.subjectнечітка мережа Петріuk_UA
dc.subjectнечітка множинаuk_UA
dc.subjectфункція належностіuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт впевненостіuk_UA
dc.subjectлінгвістична зміннаuk_UA
dc.subjectдихотоміяuk_UA
dc.subjectтермuk_UA
dc.subjectнечітке логічне виведенняuk_UA
dc.subjectfuzzy logicuk_UA
dc.subjectfuzzy Petri netsuk_UA
dc.subjectfuzzy logic outputuk_UA
dc.subjectfuzzy setuk_UA
dc.subjectthe coefficient of confidenceuk_UA
dc.subjectmembership functionuk_UA
dc.subjectlinguistic variableuk_UA
dc.subjecttermuk_UA
dc.subjectdichotomyuk_UA
dc.titleМетоди і моделі оперативного оцінювання станів складних об’єктів з використанням нечіткої логікиuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
TvoroshenkoIS.pdf
Розмір:
228.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Колекції