Публікація:
Дослідження методів кластеризації трас журналів подій в проектах інтелектуального аналізу процесів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є процес формування моделей бізнес процесів «як є» за технологією process mining . Предметом дослідження є методи кластеризації трас журналів подій у проектах інтелектуального аналізу процесів. Мета роботи полягає у Удосконалення методу кластеризації трас на основі побудови ієрархії дій процесу. Наукова новизна полягає у удосконалення методів побудови моделей багатоваріантних процесів на основі аналізу логів шляхом ієрархічної кластеризації трас з подальшим виділення окремих конфігурацій таких процесів

Опис

Ключові слова

інтелектуальний аналіз процесів, журнал подій, траси, кластеризація, крастеризація трас, дослідження процесів, дерево процесів, конфігурований процес

Бібліографічний опис

Волошин М. С. Дослідження методів кластеризації трас журналів подій в проектах інтелектуального аналізу процесів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / М. С. Волошин ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 88 с.

DOI