За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Окремі правові аспекти охорони праці на ювелірних підприємствах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті аналізуються критерії добору кадрів для роботи в ювелірній галузі, умови праці на ювелірних підприємствах, характеризуються основні причини нещасних випадків та пропонуються правові засоби запобігання останнім. З метою попередження нещасних випадків та професійних захворювань на ювелірних підприємствах, мінімізації дії шкідливих виробничих факторів пропонується внесення змін до чинних нормативно-правових актів, які регламентують ювелірне виробництво, та розробка нових. // The article analyzes the criteria for the selection of personnel for work in the jewelry industry, working conditions at jewelry enterprises, characterized by the main causes of accidents and are offered legal means of preventing the latter. In order to prevent accidents and occupational diseases at jewelry enterprises, minimizing the action of harmful production factors is invited to amend the current normative legal acts regulating jewelry production, and developing new ones.

Опис

Ключові слова

ювелір, шкідливі умови праці, охорона праці, професійне захворювання, нещасний випадок, jeweler, harmful working conditions, labor protection, professional disease, accident

Бібліографічний опис

Швець Н. М. Окремі правові аспекти охорони праці на ювелірних підприємствах / Н. М. Швець // Право та інновації. – 2016. – №1(13). – С. 53-60.

DOI