Публікація:
Дослідження моделей маршрутизації із забезпеченням міжкінцевої якості обслуговування та відмовостійкості в інфокомунікаційних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес забезпечення міжкінцевої якості обслуговування та відмовостійкості засобами маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Предмет дослідження – моделі відмовостійкої та QoS-маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Мета роботи – аналіз і дослідження моделей відмовостійкої та QoS-маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Методи досліджень – аналіз, формалізація, моделювання та порівняння. Кваліфікаційна робота містить дослідження технологій та засобів забезпечення міжкінцевої якості обслуговування та відмовостійкості в інфокомунікаційних мережах. У роботі розглянуто вимоги до якості обслуговування та відмовостійкості в сучасних мережах, а також проведено аналіз засобів забезпечення надійності та відмовостійкості в них. Також визначено стратегії забезпечення якості обслуговування та надійності в процесі маршрутизації. Досліджено особливості забезпечення міжкінцевої якості обслуговування та відмовостійкости в мережах засобами маршрутизації, де також приділено увагу забезпеченню високої доступності. Розглянуто поняття та класифікацію моделей маршрутизації щодо забезпечення міжкінцевої якості обслуговування та відмовостійкості. Проведено дослідження потокової моделі надійної маршрутизації. Для цього описано базову потокову модель маршрутизації для одношляхової та багатошляхової стратегій, а також проведено моделювання та аналіз ефективності моделі надійної маршрутизації.

Опис

Ключові слова

маршрутизація, надійність, відмовостійкість, коефіцієнт готовності, якість обслуговування

Бібліографічний опис

Соломʼяний М. В. Дослідження моделей маршрутизації із забезпеченням міжкінцевої якості обслуговування та відмовостійкості в інфокомунікаційних мережах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. В. Соломʼяний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 63 с.

DOI