Публікація:
Components of the economic sovereignty of the state

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті аналізуються економічний суверенітет та його елементи. Підкреслюється, що значний вплив на переосмислення підходів до характеристик суверенітету держави, зокрема, економічного суверенітету, стала європейська інтеграція. На прикладі податкового суверенітету як основного компоненту економічного суверенітету стверджується, що державний суверенітет та його реалізація залежить не тільки від права держави самостійно прийняти рішення щодо податкового регулювання, а й від характеру заходів, обраних державою для регуляторного впливу. // Economic sovereignty and its elements are analyzed in the article. It is emphasized that a significant step for rethinking approaches to the characteristics of the sovereignty of the state, in particular, the economic became European integration processes. On the example of tax sovereignty as a basic component of economic sovereignty, it is argued that state sovereignty and its realization depends not only on the right of state to independently decide on tax-legal regulation, but also on the nature of those measures selected by the state to carry out regulatory influences.

Опис

Ключові слова

економічний суверенітет, податковий суверенітет, принципи суверенітету, компоненти економічного суверенітету, economic sovereignty, tax sovereignty, principles of sovereignty, components of the economic sovereignty

Бібліографічний опис

Туренко А. Components of the economic sovereignty of the state / А. Туренко // Право та інновації. – 2021. – №1(33). – С. 83-88.

DOI