Публікація:
Дослідження параметрів продуктивності безпроводової мережі стандарту IEEE 802.11g на основі mesh архітектури

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси дослідження та розрахунку безпроводової мережі Wi-Fi. Предмет дослідження - методи та способи аналізу продуктивності безпроводової мережі Wi-Fi стандарту IEEE 802.11g. Мета роботи – дослідження показників продуктивності безпроводової мережі стандарту IEEE 802.11g на основі mesh архітектури. Методи досліджень – аналіз, формалізація, порівняння, моделювання. В роботі проведено дослідження продуктивності мережі стандарту IEEE 802.11b/g/n з підтримкою BATMAN-Adv та отримано результати затримки й пропускної здатності. Проведено аналіз показників поширення сигналу з використанням радіоінтерфейсу стандарту IEEE 802.11g всередині приміщення та на значних відстанях для оцінки якості сигналу з метою прогнозування покриття мережної інфраструктури. Для дослідження використано модель LDPL. Розроблено модель об'єднання рівнів мережі та алгоритм об'єднання на MS. Ввикористано міжрівневе програмне забезпечення для Linux, проведено модифікацію драйвера Madwifi для підтримки функцій міжрівневого об'єднання на MS і MR. В роботі проведено ряд досліджень, спрямованих на оцінку продуктивності міжрівневого об'єднання: дослідження впливу розміру пакета на вартість ефірного часу, дослідження впливу завантаження трафіка на вартість ефірного часу, дослідження впливу асиметричних витрат на транспортування висхідним і низхідним каналами на вартість ефірного часу. Проведено оцінку загальної затримки моделі об'єднання, а також затримку, що вноситься кожним кроком у процедурі об'єднання згідно з алгоритмом об'єднання на MS.

Опис

Ключові слова

безпроводова мережа, точка доступу, mesh, радіосигнал, ефірний час

Бібліографічний опис

Ворончихін О. А. Дослідження параметрів продуктивності безпроводової мережі стандарту IEEE 802.11g на основі mesh архітектури : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. А. Ворончихін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 83 с.

DOI