Публікація:
Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх застосування в системах штучного інтелекту

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2012

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Основними результатами дисертаційної роботи є: розроблено моделі лінійних логічних операторів першого й другого роду, що описують функціонування реляційних мереж; набула подальшого розвитку лінгвістична алгебра за рахунок розробки моделей базисних елементів і базисних операцій лінгвістичної алгебри та методу побудови формул алгебри булевих функцій, що моделюють речення природної мови; вдосконалено метод побудови предикатної моделі речення природної мови шляхом введення доповнюючих та несуттєвих предметних змінних; обгрунтовано метод побудови логічної асоціативної структури реляційної мережі, що базується на використанні апаратної пам'яті з асоціативним доступом та використанні мінімального числа таблиць і дозволяє спростити доступ до даних та підвищити швидкість пошуку рішень. The aim of the research is to develop algebra-logical tools of formalizing some natural language linguistic structures as a mathematical models set. The methods for solving logical equations in relational networks and linear logical operators were developed. Mathematical apparatus of linear logical transformation got further development by introduction of dual linear logical transformations for providing efficient work of relational networks. There was developed the mathematical apparatus named “linguistic algebra for analysis of natural language structure”. There are two levels in this algebra – semantic and syntactic. The first level is represented by one of the predicates algebra, the second one is the algebra of predicate operations. The method of experimental verification of algebra-logical models was considered. Also, there was developed the theoretical scheme of supplement to sentences by object variables to obtain their clear understanding and there was devised the method for constructing graphs (trees of syntactic subordination) for sentences of natural language. The method for constructing the logical structure of relational associative networks, which can improve performance of parallel associative search for solutions to the minimal number of tables, was developed.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна система, реляційна мережа, логічне рівняння, логічний оператор, алгебра cкінченних предикатів, лінгвістична алгебра, лінійне логічне перетворення, асоціативний пошук, intelligent system, relational network, logical equation, logical operator, finite predicates algebra, linguistic algebra, linear logical transformation, associative search

Бібліографічний опис

Лещинська І. О. Алгебрологічні моделі структур природної мови та їх застосування в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / І. О. Лещинська ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 20 с.

DOI

Колекції