Публікація:
Дослідження методів біометричної ідентифікації

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – методи біометричної ідентифікації. Мета роботи – дослідження біометричних та мультибіометричних методів для ідентифікації користувачів мереж. Результати – в роботі розглянуто процес верифікації користувача в мережі, проаналізовано особливості різних видів ідентифікації. Досліджено процеси ідентифікації та автентифікації осіб на основі біометрії. Виконано аналіз статичних та динамічних методів, розглянуто сфери застосування та перспективи розвитку біометричних технологій. Досліджено багатофакторну ідентифікацію та роль біометрії в її методах. Виконано оцінку показників якості біометричних методів. Виконано вибір оптимальних методів біометричної та мультибіометричної ідентифікації з урахуванням сукупності показників якості.

Опис

Ключові слова

біометрія, мультибіометричний метод, біометрична ідентифікація

Бібліографічний опис

Вичужанін С. В. Дослідження методів біометричної ідентифікації : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / С. В. Вичужанін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 76 с.

DOI