Публікація:
Критерії вибору інвестиційних проектів поліграфічного підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Verlag SWG imex GmbH

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Запропоновано критерії вибору інвестиційних проектів для поліграфічних підприємств: ефективність, фінансова оцінка, чутливість, ризикованість. Запропоновано систему показників для вибору інвестиційних проектів, яка містить чисту поточну вартість, внутрішню норму окупності, дисконтований період окупності, коефіцієнт повернення боргу, коефіцієнт фінансової незалежності проекту, коефіцієнт чутливості, коефіцієнт ризику. The criteria of selection of investment projects for printing companies are offered: efficiency, financial evaluation, sensitivity, riskiness. The system of indicators for the selection of investment projects, which contains the net present value, the internal rate of payback, the discounted payback period, the debt repayment coefficient, the coefficient of financial independence of the project, the coefficient of sensitivity, the risk factor is proposed.

Опис

Ключові слова

інвестиційний проект, критерії, показники, ефективність, фінансова оцінка, чутливість, ризикованість, investment project, criteria, indicators, efficiency, financial evaluation, sensitivity, riskiness

Бібліографічний опис

Полозова Т. В. Критерії вибору інвестиційних проектів поліграфічного підприємства / Т. В. Полозова, А.В. Дмитренко // Science and education: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. - P.129-134.

DOI