Публікація:
Дослідження та застосування методів прийняття рішень в програмних системах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В даній роботі розглядається поняття прийняття рішення, постановка задачі прийняття рішення та кілька підходів до вирішення задач прийняття рішення. В якості одного з методів прийняття рішень наводиться метод аналізу ієрархій, описується його алгоритм роботи та подається декілька прикладів його застосування. Виділяються переваги та недоліки методу. Також в роботі висвітлені класичні критерії прийняття рішення, розглядається порядок розрахунку кожного критерію та ситуації, в яких даний критерій доцільно застосовувати. Окрім цього, в роботі висвітлюється поняття множини Парето, оптимальності за Парето, пояснюється роль множини Парето в задачах прийняття рішення та вибору.

Опис

Ключові слова

прийняття рішень в умовах невизначеності, метод аналізу ієрархій, класичні критерії прийняття рішень в умовах невизначеності, множина Парето

Бібліографічний опис

Дуленкова А. М. Дослідження та застосування методів прийняття рішень в програмних системах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / А. М. Дуленкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 104 с.

DOI