Публікація:
Оцінка галузевого розвитку України з використанням економетричних моделей аналізу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є регіональна соціально-економічна система України. Метою роботи є розробка моделі оцінки галузевого розвитку України за умов smart-спеціалізації. Розглянуто концепції регіонального розвитку, проаналізовано тенденції розвитку регіону через введення кластерів та визначено сучасні проблеми функціонування кластерів на території України. Здійснено економічну постановку задачі введення smart-спеціалізації на території України, проведено аналіз необхідних показників для розвитку регіонів України. Розроблена модель оцінки потенціалу регіонів за допомогою АВС-аналізу, кластерного аналізу і методу нечітких множин та здійснено чисельне розв’язання задачі. Зроблено висновки по пріоритетним галузям розвитку. Виділено підгалузі для оптимального розвитку України. Результати можуть бути впроваджені в практиці для поліпшення функціонування регіонів та галузей, а також для впровадження можливої кластерізації України.

Опис

Ключові слова

розвиток регіону, кластерізація, smart-спеціалізація, метод нечітких множин, АВС-аналіз, соціометрична матриця, region development, clustering, smart specialization, fuzzy sets method, ABC-analysis, sociometric matrix

Бібліографічний опис

Любічева О. І. Оцінка галузевого розвитку України з використанням економетричних моделей аналізу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 051 Економіка / О. І. Любічева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 91 с.

DOI