Публікація:
Дослідження можливостей побудови прихованого каналу відео потокового типу на базі існуючих відеосервісів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – стеганографічні механізми, орієнтовані на контейнери графічного типу та відео. Мета роботи – дослідити потенційні можливості стеганографічних алгоритмів щодо створення прихованого каналу передавання відео. Виконується дослідження особливостей побудови стеганографічних каналів. Розглядаються закономірності обробки відео у базисі MPEG. Аналізуються механізми вбудовування даних на базі ряду поширених алгоритмів стеганографії. Доводиться теоретична можливість побудови прихованого каналу передавання потокових відеоданих в існуючому технологічному базисі.

Опис

Ключові слова

контейнер графічного типу, відео, прихований канал, побудова стеганографічних каналів

Бібліографічний опис

Сергієнко М. І. Дослідження можливостей побудови прихованого каналу відео потокового типу на базі існуючих відеосервісів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / М. І. Сергієнко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 63 с.

DOI