Публікація:
Критичний огляд порядку припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Представлена доповідь містить критичний огляд статті 521 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що регламентує порядок дій зацікавлених сторін у разі виявлення порушень авторського права з використанням мережі Інтернет. Захист від недобросовісної конкуренції, пов’язаний із неправомірним використанням авторського права третіх осіб, певною мірою визначає економічну безпеку різноманітних суб’єктів, особливо користувачів електронної комерції. У доповіді наведено приклади застосування згаданої статті в умовах комерційної діяльності на відповідних платформах. Доповідь завершується пропозиціями щодо удосконалення статті 521 Закону України «Про авторське право і суміжні права». The presented report contains a critical review of Article 521 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” that regulates the procedure for stakeholders in case of copyright infringement using the Internet. Protection against unfair competition related to the copyright infringement by third parties to some extent determines the economic security of various entities, especially e-commerce users. The report provides examples of the application of the article in the context of commercial activities on e-commerce platforms. The report concludes with proposals to improve article 521 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights”.

Опис

Ключові слова

авторське право, процедури повідомлення та видалення, електронна комерція, недобросовісна конкуренція, copyright, notice and takedown procedures, e-commerce, unfair competition

Бібліографічний опис

Шматков Д. І. Критичний огляд порядку припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет в Україні / Д. І. Шматков // Економічна безпека: міжнародний і національний рівень: збірник матеріалів праць І-ї науково-практичної конференції, 27 травня 2022 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022. С. 187–196.

DOI