Публікація:
Розвиток електронного урядування до цифрової екосистеми

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Наукова робота присвячена дослідженню економіко-правових аспектів модернізації електронного урядування в Україні в цифрову екосистему для досягнення Цілей сталого розвитку. Метою статті є аналіз стану електронного урядування в Україні та розробка рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення цифрової трансформації національного урядування до екосистемної моделі. У роботі обґрунтовано доцільність екосистемного підходу в цифровому урядуванні. Розкрито відмінності електронного та цифрового урядів. Охарактеризовано сутність екосистеми урядування. Проаналізовано стан електронного урядування в Україні, описано заходи, що виконуються для його цифрового розвитку. Виявлено проблеми із захистом персональних даних у національних цифрових проектах, відкритістю та прозорістю цифрових трансформацій. Акцентовано на ключовій ролі громадян в цифровому державному управлінні. Запропоновано закріплення у законодавстві цілей розвитку людини та захисту її прав як пріоритету під час цифрових трансформацій. Розглянуто можливості та ризики інноваційних технологій. Наголошено на необхідності ґрунтовних досліджень та нормативно-правового регулювання інноваційних рішень перед їх впровадженням у процеси урядування. Запропоновано встановити відповідальність за безпеку даних і процесів у цифровій екосистемі урядування. Зроблено висновок щодо необхідності удосконалення законодавства та нормативно-правових актів з цифровізації урядування, економіки та суспільства в Україні з урахуванням пріоритетних цілей розвитку людини, кібербезпеки та захисту даних, реалізації принципу відкритості. прозорості та ефективності державного управління.

Опис

Ключові слова

електронне урядування, цифрова екосистема, цифровий уряд, цифровізація, інноваційні технології, ризики, кібербезпека, захист даних, нормативно-правове регулювання, відкритість, прозорість, ефективність, державне управління

Бібліографічний опис

Корват О. В. Розвиток електронного урядування до цифрової екосистеми / О. В. Корват // Право та інновації. – 2023. – № 2 (42). – С. 41-45.