Публікація:
Дослідження механізмів безпеки мереж стандарту 802.11

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – інструменти забезпечення захисту мереж стандарту 802.11. Мета роботи – виявлення недоліків у використанні стандартизованих методів захисту бездротових мереж WiFi. Обгрунтовується значимість роль WiFi, як невід’ємної складової сучасного інформаційного простору. Виконується огляд протоколів та інструментів безпеки мереж сімейства стандартів 802.11. Виявляються недоліки існуючих захисних механізмів. Досліджуються інструменти зламу паролів мереж зазначеного стандарту

Опис

Ключові слова

захист мереж, стандарт 802.11, роль WiFi

Бібліографічний опис

Щербак Д. О. Дослідження механізмів безпеки мереж стандарту 802.11 : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Д. О. Щербак ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 60 с.

DOI