За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Автоматична система збору та прогнозування показників мікроклімату в приміщенні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою кваліфікаційної роботи є проведення аналізу системи автоматичного збору інформації показників мікроклімату приміщення та прогнозування погоди на базі Arduino Nano, а саме дослідження проблеми впливу мікроклімату на фізичний стан та працездатність людини, огляд існуючих рішень на ринку та схематичне зображення майбутнього приладу та апаратна реалізація. У ході роботи проведено аналіз існуючих рішень на ринку домашніх метеостанцій, які збирають та аналізують показники мікроклімату. Було роз-глянуто принцип роботи та технічну реалізацію прототипу, виконано підбір обладнання згідно з необхідними параметрами і режимами роботи та створе-но графічну схему і прототип приладу

Опис

Ключові слова

arduino nano, мікроклімат, прошивка, макет, скетч

Бібліографічний опис

Хряпа П. О. Автоматична система збору та прогнозування показників мікроклімату в приміщенні : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія / П. О. Хряпа ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 64 с.

DOI