Публікація:
Автоматні моделі в системах управління реального часу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Під системою управління реального часу розуміють систему, коректність функціонування якої залежить не лише від логічних значень управляючих дій, але і від часу, протягом якого ці дії виконуються. Таким чином, в системах реального часу завдання мають бути виконані в межах заданого проміжку часу.

Опис

Ключові слова

часовий автомат, автомат Мура, система керування реального часу, мікроконтроллер

Бібліографічний опис

Малахов М. В. Автоматні моделі в системах управління реального часу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 - Комп’ютерна інженерія / М. В. Малахов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 64 с.

DOI