Публікація:
Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті досліджено порядок укладення договору оренди майна державного підприємства, а саме проаналізовано стадії укладення договору – оферту та акцепт. Визначаються такі характерні ознаки оферти, як те, що пропозиція укласти договір повинна містити вказівку на всі істотні умови майбутнього договору та адресується конкретній особі. Указується, що акцепт набуває юридичної сили тільки в тому випадку, коли він є повний і безумовний. // The article analyzes the procedure for the conclusion of a lease of property of a state-owned enterprise, namely, the stages of conclusion of the contract are analyzed - an offer and acceptance. The following characteristic features of the offer are determined, as the proposal to conclude an agreement should include an indication of all essential conditions for the future agreement and is addressed to a particular person. It is indicated that the acceptance acquires legal force only in the case when it is full and unconditional.

Опис

Ключові слова

договір оренди, майно державних підприємств, оферта, акцепт, укладення договору, lease agreement, property of state-owned enterprises, offer, acceptance, conclusion of an agreement

Бібліографічний опис

Мороз М. В. Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства / М. В. Мороз, О. В. Мороз // Право та інновації. – 2017. – №2(18). – С. 55-62.

DOI