Публікація:
Дослідження методів прогнозування прибутковості фільмів та серіалі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою кваліфікаційної роботи є визначення ефективності використання нейронних мереж, поліноміальної та сегментованої регресійних моделей для прогнозування прибутковості фільмів. У результаті кваліфікаційної роботи було проведено аналіз предметної галузі, визначено моделі для подальшого аналізу, виконано математичний опис вказаних моделей, виконано програмну реалізацію обраних моделей та алгоритмів попередньої обробки даних, проведено експеримент для дослідження ефективності прогнозування прибутку фільмів обраними моделями

Опис

Ключові слова

інтелектуальний аналіз даних, кіноіндустрія, нейронна мережа, рекурентна нейронна мережа, фільм

Бібліографічний опис

Волоховський В. Є. Дослідження методів прогнозування прибутковості фільмів та серіалі : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення / В. Є. Волоховський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2023. – 68 с.

DOI