Публікація:
VIII Міжвузівська науково-практична конференція «Мова і культура в інформаційному тисячолітті» (до 160-річчя від дня народження І. Франка)

Немає доступних мініатюр

Дата

2016

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Видавничо-поліграфічний центр ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У збірнику матеріалів конференції розглядаються основні етапи становлення української мови, особливості її наповнення, термінологічна складова. Досліджується вплив постаті І. Я. Франка на суспільно-політичне життя та його внесок в українську і світову культуру.

Опис

Ключові слова

медіатекст, стилістика наукового тесту, І. Я. Франко, лірика І. Я. Франка, суспільно-політична діяльність, культура

Бібліографічний опис

VIII Міжвузівська науково-практична конференція «Мова і культура в інформаційному тисячолітті» (до 160-річчя від дня народження І. Франка) : зб. матеріалів конференції. – Харків : ХНУРЕ, 2016. – 135 с.

DOI