Публікація:
Модернізація ділянки транспортної мережі на базі обладнання DWDM

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі розглянуті основні етапи модернізації транспортної мережі звʼязку. Проаналізовано існуючу мережу, визначено її основні недоліки та запропоновано шляхи їх вирішення. Для покращення якості обслуговування та підвищення пропускної спроможності обрано нове обладнання, враховано його сумісність з тим що використовується у регіональній мережі та проведено необхідні розрахунки та тестування з метою відповідності нової мережі до стандартів звʼязку.

Опис

Ключові слова

транспортна оптична мережа, оптичний канал моніторингу, навантаження на канал звʼязку

Бібліографічний опис

Лукінов І. М. Модернізація ділянки транспортної мережі на базі обладнання DWDM : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / І. М. Лукінов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 84 с.

DOI