Публікація:
Алгоритми обробки даних фотограмметрії при створенні 3D моделей

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У даній роботі проведено аналітичний огляд засобів, технологій та методів, які використовуються для створення 3D моделей, проаналізовано існуючі методи створення 3D моделей та 3D сканування. Розглянуто існуючі алгоритми та програмне забезпечення для фотограмметрії, та проаналізовано апаратні особливості отримання даних для фотограмметрії. Проведено аналіз геометричних властивостей пари зображень в фотограмметрії. Розглянуто методології обробки даних за допомогою програмного продукту Agisoft Metashape Profession та 3DF Zephyr.

Опис

Ключові слова

фотограмметрія, цифрові технології, 3D моделювання, аерофотозйомка, тріангуляція, стереокопічна пара знімків

Бібліографічний опис

Харченко Д. М. Алгоритми обробки даних фотограмметрії при створенні 3D моделей : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Д. М. Харченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 73 с.

DOI