Публікація:
Математичні моделі і методи прогнозування фінансового стану підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – математична модель підприємства. Мета роботи – аналіз методів прогнозування фінансового стану підпри-ємства. Методи дослідження – регресивний, простий динамічний аналіз, авторег-ресійний. Проаналізовані методи прогнозування для подальшого фінансового роз-витку підприємства. Було досліджено математичні моделі фінансового стану компанії. Виконаний детальний аналіз методів прогнозування та зроблений ви-сновок щодо найкращого підходу до цього. Було проаналізовано фінансовий стан одного з підприємств.

Опис

Ключові слова

методи прогнозування, фінансовий стан підприємства, математичні моделі

Бібліографічний опис

Коржов С. О. Математичні моделі і методи прогнозування фінансового стану підприємства : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / С. О. Коржов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 43 с.

DOI