Публікація:
Применение микроконтроллеров в специализированных ИУС

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

1998

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХТУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто задачі вибору елементної бази при розробці спеціалізованих мікропроцесорних ІУС. Виконано порівняльний аналіз характеристик сучасних мікроконтролерів фірм Intel, Atmel, Microchip. Запропоновано варіант вибору базового мікроконтролера на основі комплексної методики, який апробований при розробці спеціалізованої мікропроцесорної підсистеми автоматичного регулювання частоти обертання валу двигуна дизельного електроагрегату. The tasks of choosing the element base in the development of specialized microprocessor IСS are considered. A comparative analysis of the characteristics of modern microcontrollers firms Intel, Atmel, Microchip. A choice of a basic microcontroller based on an integrated method, which has been tested in the development of a specialized microprocessor subsystem for automatic control of the shaft speed of a diesel electrical unit, is proposed.

Опис

Ключові слова

мікропроцесорна система, елементна база, мікроконтролер, методика вибору, автоматичне регулювання, дизельний електроагрегат

Бібліографічний опис

Кулик Ю. В. Применение микроконтроллеров в специализированных ИУС / Ю.В. Кулик, А.Н. Пушкарев, А.В. Ракогон // АСУ и приборы автоматики. – 1998. – № 108. – С. 136-143.

DOI