Публікація:
Parametric Identification of Utility Functions in Multicriterion Task Model Models

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

For models of multicriteria estimation of design and management decisions based on the Kolmogorov-Gabor polynomial, a modification of the function of the utility of variants by partial criteria is proposed. The mathematical model of the problem of parametric synthesis of known utility functions is formulated, the method of its solution is proposed, and estimates of their accuracy are obtained. It is established that the highest accuracy of approximation of DM estimates has been proposed modification of the utility function of partial criteria. Для моделей багатокритеріального оцінювання проектних і управлінських рішень, що побудовані на основі полінома Колмогорова-Габора, запропонована модифікація функції корисності варіантів за частковими критеріями. Сформульована математична модель задачі параметричного синтезу відомих функцій корисності, запропоновано метод її розв’язання та отримано оцінки їх точності. Встановлено, що найвищу точність апроксимації оцінок ОПР має запропонована модифікація функції корисності часткових критеріїв.

Опис

Ключові слова

task of multicriteria assessment, utility function, parametric synthesis, задача багатокритеріального оцінювання, функція корисності, параметричний синтез

Бібліографічний опис

Beskorovainyi V. Parametric Identification of Utility Functions in Multicriterion Task Model Models / V. Beskorovainyi, O. Draz, V. Yanush // Інформаційні системи та технології : матеріали статей 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції, Коблеве-Харків, 10-15 вересня 2018 р. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – С. 73–76.

DOI