Публікація:
ІV Студентська міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку термінознавства в Україні»

Немає доступних мініатюр

Дата

2012

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Видавничо-поліграфічний центр ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У збірнику розкриваються сучасні аспекти дослідження словотвору термінологічної лексики, морфології та синтаксису науково-технічних текстів. Також показані основні тенденції в медіа- та інтернет-комунікаціях, і проаналізовано сучасні проблеми функціонування лексики.

Опис

Ключові слова

термінознавство, компетентність, академічна мобільність, синонімія, абривіатура, професійна лексика

Бібліографічний опис

ІV Студентська міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку термінознавства в Україні». Зб. матеріалів конференції. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – 126 с.

DOI