Публікація:
Обробка великих обсягів даних при застосуванні хмарного та виділеного серверів для мобільного застосунку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження: технологія хмарної реалізації бекенду, розробка системи для аналізу даних з отриманих результатів виконання операцій запитів на сервер. Метою роботи є розробка програмного засобу Android додатоку для статистичного аналізу та дослідження ефективності обробки великих об’ємів даних на прикладі використання виділеного та хмарного серверів, який призначений для оцінки використання хмарних технологій та виділених серверів, їх зіставлення, виділення переваг та недоліків, опису відмінностей з роботою над великими об’ємами даних. Методи дослідження. При рішенні поставленої задачі використовувалися наукові досягнення в областях розробки мобільних додатків та програмного забезпечення. Наукова новизна полягає в реалізації та використанні власної системи аналізу даних серверних технології в мобільних додатках, та розробки мобільного додатка для тестування описаної методики. Практична цінність полягає в розробці системи аналізу отриманих даних на прикладі різних серверних технологіях, та побудові висновків з використанням діаграм на мобільному пристрої.

Опис

Ключові слова

android додаток, хмарний сервіс, material design, бекенд

Бібліографічний опис

Пащенко Г. І. Обробка великих обсягів даних при застосуванні хмарного та виділеного серверів для мобільного застосунку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / Г. І. Пащенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 145 с.

DOI