Публікація:
Дослідження параметрів продуктивності на рівні радіоінтерфейсу в безпроводовій гетерогенній мережі HetNet

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси створення та дослідження гетерогенних мереж HetNet. Предмет дослідження – методи та способи аналізу параметрів продуктивності гетерогенних мереж HetNet. Мета роботи – оцінка показників продуктивності гетерогенного безпроводового середовища HetNet на рівні радіоінтерфейсу. Методи досліджень – аналіз, формалізація, порівняння, моделювання. У роботі проведені дослідження, спрямовані на оцінку продуктивності гетерогенних мереж HetNet. Проведено аналіз та дослідження моделей взаємодій у гетерогенній системі HetNet, проведено математичне моделювання та обрано мережний сценарій з використанням технологій LTE та Wi-Fi. Для оцінки продуктивності розглянуто ряд показників: пропускна здатність, навантаження трафіку на PoA, втрати даних та справедливість пропускної здатності. Проведено аналіз та дослідження керування трафіком у мережі HetNet у режимах очікування та з’єднання, проведено аналіз чутливості за показниками загальної кількості HO в секунду в мережі для різних пар рівнів. Виконано дослідження способів вибору мережі на основі усередненої потужності сигналу, ймовірності збою та відстані. Запропоновано алгоритм для визначення найкращої доступної безпроводової мережі у гетерогенному середовищі, проведено оцінку алгоритму під час руху UE з постійною швидкістю.

Опис

Ключові слова

точка доступу, радіоінтерфейс, базова станція, хендовер, пропускна здатність

Бібліографічний опис

Акіменко А. С. Дослідження параметрів продуктивності на рівні радіоінтерфейсу в безпроводовій гетерогенній мережі HetNet : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. С. Акіменко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 82 с.

DOI