Публікація:
Алгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту

dc.contributor.authorФедорова, Т. М.
dc.date.accessioned2016-06-16T07:42:32Z
dc.date.available2016-06-16T07:42:32Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractДисертацію присвячено розробці математичної моделі словозмінної класифікації частин мови італійської мови та математичних моделей у вигляді логічних мереж словозміни дієслів української мови та іменників італійської мови для підвищення ефективності обробки інформації в природномовних системах; крім того – подальшому розвитку методу знаходження n-го лінійного логічного перетворення для побудови ланцюгів в лексикографічній системі електронних тлумачних словників. У роботі вперше побудовано математичну модель словозмінної класифікації частин мови, яка характеризується системою ознак (граматичних категорій), що визначають словозміни зазначених класів слів та їх значення в італійській мові. За рахунок введення додаткових класів слів модель дозволяє уникнути неоднозначності в результатах морфологічного аналізу при побудові автоматизованих електронних перекладних словників. Також у роботі вперше запропоновано і досліджено модель флексійної обробки дієслів української мови у вигляді логічної мережі, яка характеризується системою бінарних відношень та формулами відповідних предикатів, що дало можливість реалізовувати їх на програмно – алгоритмічному рівні та використовувати для автоматичного вирішення задач аналізу, синтезу та нормалізації словоформи. Також набув подальшого розвитку метод знаходження n-го лінійного логічного перетворення для побудови ланцюгів в лексикографічній системі електронних тлумачних словників. Цей метод характеризується завданням початкової семантичної залежності на кожному етапі обчислення, що дало можливість уникнути тавтології та циклічних посилань для корегування словникових статей в лексикографічній системі тлумачного типу. лінійне логічне перетворення. Dissertation is devoted to the development of the mathematical models of inflection classification of speech parts Italian language and of mathematical models of inflection Ukrainian verbs and Italian nouns in the form of logical networks to efficiency increase of information processing in natural language systems. Besides, it is devoted to the improvement of finding the n-th linear logical transformation method to chains construction in lexicographical system of electronic explanatory dictionaries. The mathematical model of inflection classification of speech parts Italian language is constructed for the first time. It is characterized by the system of criterions (grammatical categories) that determine the inflection of these words classes and their meanings. The model allows obviating ambiguity in the results of the morphological analysis in construction of automated electronic translation dictionaries through the insertion of additional words classes. Also the model of inflectional processing Ukrainian verbs in the form of logic networks is proposed and explored for the first time. It is characterized by the system of binary relations and formulas of corresponding predicates. This allowed to realizing them on the program – algorithmic level and using to automatically solve the problems of analysis, synthesis and normalization of word forms. The method of n-th linear logical transformation to chains construction in lexicographical system of electronic explanatory dictionaries was further developed. This method is characterized by giving the initial semantic depending on each stage of calculation. This allowed to avoiding of tautology and circular references to correcting dictionaries articles in lexicographical system of explanatory type.uk_UA
dc.identifier.citationФедорова Т. М. Алгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / Т. М. Федорова ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2013. - 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/961
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectлогічна мережаuk_UA
dc.subjectмодельuk_UA
dc.subjectфлексійна обробкаuk_UA
dc.subjectлексичні одиниціuk_UA
dc.subjectланцюгuk_UA
dc.subjectтлумачний словникuk_UA
dc.subjectлінійне логічне перетворенняuk_UA
dc.subjectexplanatory dictionaryuk_UA
dc.subjectlogical networkuk_UA
dc.subjectmodeluk_UA
dc.subjectinflection processinguk_UA
dc.subjectlexical unitsuk_UA
dc.subjectchainuk_UA
dc.subjectlinear logical conversionuk_UA
dc.titleАлгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелектуuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
FedorovaTN.pdf
Розмір:
436.78 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Колекції