Публікація:
Система тривимірного сканування об'єктів

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – процес сканування 3D об'єктів зі складною геометрією. Предмет дослідження – ефективність методів стиснення хмар точок з метою зменшення обсягу та зберігання цифрових сканів, отриманих в результаті 3D-сканування. Мета роботи – дослідження методів цифрового сканування і обрання методів представлення та обробки з метою зменшення обсягу та зберігання цифрових сканів, отриманих в результаті 3D-сканування. Для досягнення поставленої мети в атестаційній роботі вирішено такі завдання. Проведено аналіз можливостей цифрових систем отримання, представлення та обробки просторових даних. Досліджено метод динамічного масштабування простору хмар точок. Досліджено метод переупорядковування в потік бітів, що має впорядковану структуру, що забезпечує ефективне вторинне стиснення для передачі і зберігання. Досліджено алгоритм і формат представлення цифрових сканів з метою зменшення бітового обсягу їх цифрового представлення

Опис

Ключові слова

3D, rle, zip, алгоритм, ентропійне кодування, полігон, сканування, сканування

Бібліографічний опис

Іванов О. В. Система тривимірного сканування об'єктів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / О. В. Іванов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 82 с.

DOI