Публікація:
A multicriteria model for solving a real cutting layout problem in publishing industry

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ProjMAN

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

A cutting layout problem is analyzed taking into account the need to use standard-sized sheets of material for printing patterns with different size, type and print run. In this paper a multicriteria model is proposed for cutting layout problem and for printing an additional print run in particular. The multicriteria formulation of the cutting layout problem is considered, where the material waste, the number of the nesting patterns and the cutting layout cost are minimized simultaneously. The paper provides an approach to solve the problem using the additive multicriteria estimation. The efficiency of the proposed multicriteria model is tested for a series of computational experiments. Аналізується завдання розкладки макета з урахуванням необхідності використання аркушів стандартного розміру для друку шаблонів із різними розмірами, типом і тиражом. У цій статті запропонована багатокритеріальна модель для вирішення проблеми розкладки макета і для друку, зокрема, додаткового тиражу. Розглянуте багатокритеріальне формулювання проблеми розкрою, де матеріальні відходи, кількість вкладених шаблонів і вартість розкладки макета одночасно зводяться до мінімуму. У статті представлений підхід до вирішення проблеми з використанням адитивної багатокритеріальної оцінки. Ефективність запропонованої багатокритеріальної моделі перевірена на низці обчислювальних експериментів.

Опис

Ключові слова

Multicriteria model, Багатокритеріальна модель, Optimization, Solving strategy, Cutting layout, оптимізація, стратегія рішення, макет розкрою

Бібліографічний опис

Grebennik I. V. A multicriteria model for solving a real cutting layout problem in publishing industry / I. V. Grebennik, D. V. Grytsay, I. V. Mishcheriakov, Vitor Basto-Fernandes, I. V. Yevseyeva // Conf. on ENTERprise Information Systems / Book of abstracts of Intern. Conf. on Project MANagement / Conf. on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS / ProjMAN / HCist 2015 October 7–9, 2015. – P. 178–188.

DOI