Публікація:
Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ФОП Лібуркіна Л. М.

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті розглянуто діяльність глобальних і національних регуляторів з організації бухгалтерського обліку, фундаторами яких виступають Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що видає Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), і Рада зі стандартів фінансового обліку США, результатом діяльності якої є облікові принципи США (GAAP). Визначено основні характеристики регуляторів обліку США. Досліджено основні завдання регуляторів з організації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні. З’ясовано існування різних моделей переходу на МСФЗ, що характеризують міжнародну стандартизацію обліку, і процеси, пов’язані з нею. Визначено роль національних регуляторів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні та розглянуто їх фундаторів. Проаналізовано завдання та учасників Меморандуму про співробітництво та координацію дій щодо застосування в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено дослідження основних пунктів Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо вдосконалення деяких положень» як основного регулятивного документа щодо приведення норм національного законодавства з бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до положень законодавства Європейського Союзу, що підвищить прозорість фінансової звітності та допоможе отримати достовірну, зіставну облікову інформацію.

Опис

Ключові слова

Облік, Регулятори, accounting, regulators

Бібліографічний опис

Кирильєва Л. О. Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку/ Кирильєва Л. О., Шеховцова Д. Д. // Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 270–275.

DOI