Публікація:
Автоматні шаблони в технології проектування систем реального часу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою проекту є підвищення ефективності процесу розробки кінцевих керуючих автоматів з часовим логічним (не мікропрограмним) керуванням на мовах програмування та опису апаратури. У ході виконання проекту були розглянуті шаблони програмування, автоматне програмування та темпоральні графи переходів. Розглянута поведінка однопроцесного та двупроцесного шаблону до та після імплементації.

Опис

Ключові слова

патерни програмування, системи реального часу, автомат Vура, автомат мiлi

Бібліографічний опис

Кучеренко І. О. Автоматні шаблони в технології проектування систем реального часу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 - Комп’ютерна інженерія / І. О. Кучеренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 76 с.

DOI