Публікація:
Публічний інтерес у податкових відносинах та чинники, що загрожують його реалізації

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Статтю присвячено аналізу сутності публічного інтересу у сфері податкових правовідносин і розгляду чинників, що загрожують його реалізації, у тому числі проблеми зловживань у оподаткуванні. Продемонстровано взаємозв’язок функцій держави з необхідністю забезпечувати достатній і стабільний обсяг податкових надходжень до бюджетів. Вказано на загрози публічному інтересу як з боку можливості формування квазіпублічного інтересу, так і з боку наявності приватних інтересів платників податків. // The article is devoted to the analysis of the essence of public interest in the field of tax legal relations and consideration of factors that threaten its implementation, including issues of taxation in taxation. The interconnection of state functions is demonstrated to provide a sufficient and stable amount of tax revenues to budgets. Indicated for the threat of public interest both by the possibility of forming a quasipublic interest, and by the presence of private interests of taxpayers.

Опис

Ключові слова

податкові правовідносини, публічний інтерес у оподаткуванні, зловживання правом, квазіпублічний інтерес, приватні інтереси платників податків, tax legal relationships, public interest in taxation, abuse of law, quasipublic interest, private interests of taxpayers

Бібліографічний опис

Сахно Д. С. Публічний інтерес у податкових відносинах та чинники, що загрожують його реалізації / Д. С. Сахно // Право та інноваційне суспільство. – 2017. – №2(9). – С. 87-91.

DOI