Публікація:
Дослідження математичної моделі зображень на основі дискретно-косинусного перетворення

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – Набір тестових зображень з бібліотеки STI. Мета роботи – дослідження впливу таблиць квантування на якість та розмір кінцевого файлу, порівняння таблиць квантування з алгоритмом визначення оптимальної таблиці квантування RD-OPT. Результати – в роботі було спочатку порівняно таблиці квантування між собою , потім алгоритм RD-OPT проти найкращих таблиць квантування з вище згаданих, які були вбудовані в інструмент для кодування та декодування зображень на алгоритмі JPEG. В результаті експерименту встановлено, що алгоритм породження таблиць має право на існування та має невелику перевагу над визначеними таблицями квантування.

Опис

Ключові слова

математична модель зображень, дискретно-косинусне перетворення

Бібліографічний опис

Рєзнік В. М. Дослідження математичної моделі зображень на основі дискретно-косинусного перетворення : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / В. М. Рєзнік ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 90 с.

DOI