Публікація:
Дослідження властивостей сигналів з використанням функцій розсіювання

Немає доступних мініатюр

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі виконано огляд існуючих математичних моделей інформаційних локаційних каналів різних систем. Розглянуто різні види математичного уявлення кореляційної моделі каналу і форми їх графічного подання у вигляді тривимірних поверхонь. Наведено обґрунтування вибору середовища для моделювання виконання досліджень. Наведено результати теоретичних досліджень функцій розсіювання для різних комбінацій акустичних і електромагнітних сигналів, виконаних за допомогою математичного комп'ютерного моделювання, проведено їх аналіз та наведено рекомендації щодо використання тих чи інших видів сигналів.

Опис

Ключові слова

функція розсіяння сигналів, тіло розсіяння, тіло невизначеності сигналів, зондування атмосфери, переріз тіла розсіяння

Бібліографічний опис

Нестеров М. О. Дослідження властивостей сигналів з використанням функцій розсіювання : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / М. О. Нестеров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 81 с.

DOI