Публікація:
Дослідження рішень щодо збереження безпеки ключів у блокчейн-технологіях

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – аналіз шляхів досягнення максимального ступіню збереження ключів та зниження потенційних рисків щодо їх компрометації, розробка власного програмного забезпечення для роботи із блокчейном зі зменшенням ризику компрометації ключів. Методи досліджень – емпіричний аналіз, формалізація та порівняння. Протягом виконання роботи був виконан аналіз сучасних технологій блокчейнів, методів роботи та збереження безпеки ключів під час використання гаманців та взаємодії із блокчейном. Розглянуто сучасні методи шифрування, хешування та підвищення безпеки ключів. Було виконано аналіз існуючих рішень для збереження ключів. Було розробленого програмне забезпечення для взаємодії із блокчейном за допомогою гаманця

Опис

Ключові слова

блокчейн, трилема блокчейну, смарт-контракти, оракули, транзакції, хешування, шифрування, rриптографічні підписи

Бібліографічний опис

Зражевець К. П. Дослідження рішень щодо збереження безпеки ключів у блокчейн-технологіях : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / К. П. Зражевець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2023. – 73 с.

DOI