Публікація:
Стиснення інформації тривимірної графіки

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі систематизовані і детально описані основні сучасні формати стиснення текстур, що може бути корисним для вчених і інженерів, які працюють в сфері текстурної компресії. Експериментальне дослідження методів стиснення текстур дозволило отримати числові результати щодо якості стиснення різними кодеками при різному поєднанні їх параметрів. Проведені числові оцінки необхідних параметрів кодеків для отримання високої глибини кольору. Отримані числові показники модифікації метода BC7 для зберігання текстур з глибиною 10 біт.

Опис

Ключові слова

3D, bpp, MSE, PSNR, алгоритм стиснення, графічний процесор, карта відбиттів, карта нормалей, кодек, текстура

Бібліографічний опис

Ленський Р. В. Стиснення інформації тривимірної графіки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка Телекомунікації та радіотехніка / Р. В. Ленський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 70 с.

DOI