Публікація:
Використання систем безпеки у GSM каналах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – аналіз алгоритмів шифрування, аутентифікації та генерації ключів; знаходження можливих вразливостей. Описано процес створення та переваги мережі GSM. Розглянуто архітектуру системи, включаючи мобільні, базові станції та мережеву підсистему, а також розкрито принципи роботи різних підсистем. Розібрано алгоритм A5, який поділяється на різні версії, такі як A5/0, A5/1 та A5/2, розкрито принципи їхньої роботи. Особлива увага приділена атакам на криптографічний алгоритм COMP128 та ризикам, пов'язаним з фізичним доступом до SIM-карт. Детально проаналізовано атаку на мережу GSM. Розглянуті методи виявлення ключа шифрування та зменшення витрат для отримання ключа. Подано аналіз двох атак, які забезпечують компроміс між робочим часом і пам'яттю проти A5/1, а також розглянуто кореляційні атаки, використовуючи статистичні залежності між послідовностями ключових потоків та регістрами зсуву. Робота дозволяє зрозуміти вразливості мережі GSM та ризики, пов'язані з її шифруванням та безпекою.

Опис

Ключові слова

GSM мережа, аналіз безпеки, структура метелика, шифрування каналів, кореляційні атаки, визначення значень бітів ключового потоку

Бібліографічний опис

Заєць М. Ю. Використання систем безпеки у GSM каналах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / М. Ю. Заєць ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 61 с.

DOI